dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าของเรา
dot
bulletลงประกาศซื้อ-ขายฟรี
bulletอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Protection Devices)
bulletเคมีภัณฑ์ (Chemical Products)
bulletสินค้าสำหรับโรงงาน(Products for the factory)
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


facebook
หน้ากากอนามัย
เอี๊ยมพีวีซี
ถุงมือแพทย์
ืถุงมือยางไนไตรสีฟ้า
เข็มขัดพยุงหลัง
รองเท้าบูท


คู่มือความปลอดภัย

 

 
คู่มือความปลอดภัย
คู่มือความปลอดภัย
 
จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
 
 

เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงาน ดาว์นโหลด นำไปใช้งานได้ จริงเพื่อประโยชน์โดยรวม  เรียบเรียง by manasu

 

ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัย

Auditor OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 (Thai) 

 คู่มือความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยผู้รับเหมา

ความคุ้มทุนทางเศษฐศาสตร์กับการลงทุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Return on Investment for Occupational Health and safety Programs

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซ

ความปลอดภัยในการทำงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ

Hearing Conservation Program

ระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูง

คู่มือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร

การป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน

 กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

กฎความปลอดภัยในการทำงาน  (CUT OFF MACHINE)

กฏความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

กฎความปลอดภัยทั่วไป

กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 กฎความปลอดภัยในการใช้เครน

กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

กฎความปลอดภัยในการขนส่งด้วยฟอร์คลิฟท์

กฎความปลอดภัยในการขัดผิวโลหะด้วยหินเจียรมือ

กฎความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

 

แบบ จป. วิชาชีพ       

download

จป 1       จป 2     จป 3

แบบแต่งตั้งคปอ และรายงานการประชุม

ใบอนุญาตปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ  ( อ.1)

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ของจป. วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง   จป.(ว)   จป.(ท)

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ (คป. 1)

แบบตรวจปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (คป. 2)

 

แบบสารเคมีอันตราย    สอ.1         สอ.2          สอ.3         สอ.4    

 

 

 แบบสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)

แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

แบบตรวจสอบความปลอดภัย

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและหม้อไอน้ำระเบิด

แบบตรวจสภาพความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ทำงาน

รายงานอุบัติเหตุเบื้องต้นจากพยาบาล

รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหติ/อุบัติการณ์

แบบสำรวจเออร์โกโนมิกส์

แบบตรวจความปลอดภัยสภาพรอก/เครนก่อนการใช้งาน

แบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

 แบบสำรวจถังดับเพลิง

 คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

 รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์

แบบฟอร์มใบอนุญาติเริ่มทำงาน(สำหรับผู้รับเหมา)

แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้รับเหมา

แบบการแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย

แบบรายงานอุบัติการณ์

Hot Work Permit

Cold Work Permit

แบบตรวจความปลอดภัยเครน   1       2   

 

 แบบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย

สาระความรู้ในการเลือกใช้ถุงมือ ในโรงงานอุตสาหกรรม
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา
การประเมินความเสี่ยง และ ความปลอดภัยในโรงงาน article
ความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการนำไปใช้ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.