dot dot
อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices) article

 

 

 อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices) 

เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตราย จากมลพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านทางปอด ซึ่งเกิดจากการหายใจเอามลพิษ

เช่น อนุภาคก๊าซ และไอระเหยที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ หรือเกิดจากปริมาณออกซิเจนในอาการไม่เพียงพอ

อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

 4.1 ประเภทที่ทำให้อากาศปราศจากมลพิษ ก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Air purifying devices) ได้แก่

หน้ากากกรองอนุภาค ทำหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่น ฟูม ควัน มิสท์ ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้ากากกรองอนุภาค ได้แก่

ส่วนหน้ากาก มีหลายขนาด เช่น ขนาด ¼ หน้า ขนาด ½ หน้า หรือขนาดเต็มหน้า

ส่วนกรองอากาศ ประกอบด้วยวัสดุกรองอากาศ (Filter) ที่นิยมใช้มี 3 ลักษณะ คือ

ชนิดเป็นแผ่น ทำจากเส้นใยอัด ให้มีความพอเหมาะ สำหรับกรองอนุภาค โดยให้มีประสิทธิภาพการกรองอากาศสูงสุด และแรงต้านทานต่อการหายใจเข้าน้อยที่สุด

ชนิดที่วัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวมๆ เหมาะสำหรับกรองฝุ่น

ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำวัสดุกรองอากาศ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางมาพับขึ้นลง ให้เป็นจีบบรรจุในตลับ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว สำหรับอนุภาคที่จะไปเกาะ และลดแรงต้านการหายใจ

สายรัดศีรษะ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ เพื่อให้กระชับกับหน้าผู้สวมใส่อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากกรองอนุภาค ชนิดใช้แล้วทิ้ง ส่วนประกอบของหน้ากาก

คือ หน้ากาก และวัสดุกรองจะรวมไปชิ้นเดียวกัน ส่วนบนของหน้ากากมีแผ่นโลหะอ่อน ซึ่งสามารถปรับให้โค้งงอได้ ตามแนวสันจมูก เพื่อช่วยให้หน้ากากแนบกับใบหน้าผู้สวมใส่

 

หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ทำหน้าที่กรองก๊าซ และไอระเหย ที่แขวนลอยู่ในอากาศ

ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย คือ

ส่วนหน้ากาก และสายรัดศีรษะ เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น

ส่วนกรองอากาศ เป็นตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมี ซึ่งเป็นตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ หรือทำปฏิกิริยากับมลพิษ ทำให้อากาศที่ผ่านตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ ส่วนกรองอากาศนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับก๊าซ หรือไอระเหย แต่ละประเภทตามที่ระบุไว้เท่านั้น เช่น ส่วนกรองอากาศที่ใช้กรองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอื่นได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะใช้หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ควรเลือกซื้อ และหรือเลือกใช้ให้เหมาะสม กับชนิดของมลพิษที่จะป้องกัน ตามที่ American National Standard ได้กำหนดมาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัสสีของตลับกรอง สำหรับกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดต่างๆ มีดังนี้

ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากาก ประเภทที่ทำให้อากาศสะอาด ก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจ

เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะ เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้า และขอบหน้ากาก

เลือกวัสดุกรองอนุภาค หรือตลับกรองมลพิษ (Cartridges) หรือกระป๋องกรองมลพิษ (Canisters) ให้เหมาะสมกับชนิดมลพิษที่ต้องการกรอง

ใส่ส่วนที่ทำหน้าที่กรองมลพิษ กับตัวหน้ากาก

ตรวจสอบรอยรั่ว หรือช่องว่าง ที่ทำให้อากาศเข้าไปในหน้ากาก โดยทดสอบ negative pressure และ positive pressure

วิธีทดสอบ negative pressure โดยใช้ฝ่ามือปิดทางที่อากาศเข้าให้สนิท แล้วหายใจเข้า ตัวหน้ากากจะยุบลงเล็กน้อย และคงค้างไว้ในสภาพนั้นประมาณ 10 วินาที แสดงว่า ไม่มีรอยรั่วที่อากาศจะไหลเข้าไปในหน้ากากได้

วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปิดลิ้นอากาศออก แล้วค่อยๆ หายใจออก ถ้าเกิดความดันเพิ่มขึ้น ในหน้ากากแสดงว่า หน้ากากไม่มีรอยรั่ว

ขณะสวมหน้ากาก หากได้กลิ่นก๊าซหรือไอระเหย ควรเปลี่ยนตลับกรอง หรือกระป๋องกรองมลพิษทันที

หน้ากากแบบ powered air purifying ควรตรวจสอบท่อส่งอากาศ และข้อต่อต่างๆ ที่อาจทำให้ก๊าซหรือไอระเหยรั่วซึมเข้าไปได้

หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยมี 3 ประเภทคือ

หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมี สามารถป้องกันก๊าซ และไอระเหยที่ปนเปื้อนในอาการ ที่ความเข้มข้นประมาณ 10-1,000 ppm. ไม่เหมาะที่จะใช้กรณีที่มีความเข้มข้นสูง ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทันที (Immediately dangerous to life or health level - IDHL) ยกเว้นในกรณีที่ใช้หนีออกจากบริเวณอันตรายนั้น ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ

หน้ากากกรองก๊าซ (Gas mask) มีลักษณะคล้ายหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมี ต่างกันส่วนที่บรรจุสารเคมี เพื่อทำให้อากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษสะอาด ก่อนที่จะถูกหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็น

ชนิดที่กระป๋องอยู่ที่คางบรรจุสารเคมีประมาณ 250-500 ลบ.ซม. ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า

ชนิดที่กระป๋องบรรจุสารเคมีอยู่ด้านหน้า หรือด้านหลังบรรจุสารเคมี 1,000-2,000 ลบ.ซม. ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า

ชนิดหน้ากากหนีภัย

หน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาด ชนิดที่มีพลังงาน ช่วยเป่าอากาศเข้าในในหน้ากาก (Powered ait-purifying respirator) หน้ากากชนิดนี้มีส่วนประกอบคล้ายกับหน้ากากป้องกันก๊าซ และไอระเหย และหน้ากากกรองก๊าซ มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ มีเครื่องเป่าอากาศให้ผ่านตลับ หรือกระป๋องสารเคมี ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานการหายใจเข้าของผู้สวม ทำให้ผู้สวมรู้สึกสบายขึ้น

 

                                                                         4.2 ประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก (Atmosphere - supplying respirator) 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ ชนิดที่ต้องมีอุปกรณ์ส่งอากาศ หรือออกซิเจนให้กับผู้สวมใส่ดยเฉพาะ แบ่งเป็น

ชิดนที่แหล่งส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวม (Self contained breathing apparatus หรือที่เรียกว่า SCBA) ผู้สวมจะพกเอาแหล่งส่งอากาศ หรือถังออกซิเจนไปกับตัว ซึ่งสามารถใช้ได้นานถึง 4 ชั่วโมง ส่วนประกอบของอุปกร์นี้ ประกอบด้วยถังอากาศ สายรัดังติดกับผู้สวม เครื่องควบคุมความดัน และการไหลของอากาศ จากถังไปยังหน้ากาก ท่ออากาศ และหน้าชนิดเต็มหน้า หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้ มี 2 แบบ คือ

แบบวงจรปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะผ่านเข้าไปในสารดูดซับ เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วกลับเข้าไปในภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลว หรือออกซิเจนแข็ง หรือสารสร้างออกซิเจน แล้วกลับเข้าสู่หน้ากากอีกครั้ง

แบบวงจรเปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะถูกปล่อยออกไปไม่หมุนเวียน กลับมาใช้อีก อากาศที่หายใจเข้าแต่ละครั้ง มาจากถังบรรจุออกซิเจน

ชนิดที่ส่งอากาศไปตามท่อ (Supplied air respirator) แหล่งหรือถังเก็บอากาศจะอยู่ห่างออกไปจามตัวผู้สวม อากาศจะถูกส่งมาตามท่อเข้าสู่หน้ากากข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ แบบส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก

ตรวจอุปกรณ์ทุกส่วนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนใช้งาน

ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนให้เหมาะสม หน้าปัทม์บอกปริมาณออกซิเจน ควรอยู่ในสภาพที่ผู้สวมใส่สามารถเห็นได้ชัดเจน

ขณะสวมหน้ากากอยู่ หากได้กลิ่นสารเคมี ควรรีบออกจากบริเวณนั้นทันที

ควรมีท่อสำรอง และสารช่วยชีวิตในกรีฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่น ท่อนำส่งอากาศชำรุด เป็นต้น

ผู้สวมใส่ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานมาเป็นอย่างดีต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี เช่น ตรวจสอบถังอากาศ เครื่องควบคุมความดัน และการไหลเวียนของอากาศ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตการทำความสะอาดหน้ากาก (Facepieces)

ถอดส่วนกรองอากาศ เช่น ตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมีออกจากตัวหน้ากาก นำหน้ากากไปล้างด้วยน้ำอุ่น และสบู่ โดยใช้แปรงนิ่มๆ ขัดเบาๆ

นำไปฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มลงในสารละลายไฮโปคลอไรท์ 2 นาที แล้วตามด้วยน้ำสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าที่ และตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเก็บ โดยเก็บในที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนฝุ่นสารเคมี หรือถูกแสงแดด

 

 

ผ้าปิดจมูก หน้ากากอนามัย และหน้ากากกันสารพิษ 

 

 

 

 

 

YM-1.1 ผ้าปิดจมูกคอตต้อน ( Cotton Face Mask White)

ขนาด 3x6 นิ้ว บรรจุ 12ชิ้น/แพค

ผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้ 100% คัดคุณภาพอย่างดี ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน SME สินค้าได้มาตรฐาน

ราคาโหลละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-1.2 ผ้าปิดจมูกคอตต้อน คละสี ( Cotton Face Mask Colour)

ขนาด 3x6 นิ้ว บรรจุ 12ชิ้น/แพค

ผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้ 100% คัดคุณภาพอย่างดี ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน SME สินค้าได้มาตรฐาน

ราคาโหลละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-1.3 ผ้าปิดจมูกสาลู ( TK Face Mask )

ขนาด 3x6 นิ้ว  บรรจุ 12 ชิ้น/แพค

ผลิตจากผ้า TK แท้ 100% ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน SME สินค้าได้มาตรฐาน

ขออภัยสินค้าหมด

 

 

 

YM-1.4 ผ้าปิดจมูกคอตต้อน เสริมใยสังเคราะห์3ชั้น ( Cotton Face Mask 3ply)

ขนาด 3x6 นิ้ว บรรจุ 12ชิ้น/แพค

ผลิตจากผ้าคัดคุณภาพอย่างดี เสริมใยสังเคราะห์กันฝุ่นและกลิ่นมากกว่าเดิม เย็บกากบาทป้องกันการการเลื่อนของใส้กรอง

ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน SME สินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน

ราคาโหลละ xx บาท

 

 

 

 

 

YM-1.5 ผ้าปิดจมูกสีเขียว เสริมแผ่นคาร์บอน5ชั้น ( Cloth Face Mask Carbon 5ply )

ขนาด 3x6.5 นิ้ว บรรจุ 1 ชิ้น/แพค

ผลิตจากผ้ายืดสีเขียว เสริมแผ่นคาร์บอน และ.ใยสังเคราะห์ สวมใส่ป้องกันกลิ่น ไอระเหยจากสารเคมีได้ดี

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 


 

YM-2.1 หน้ากากอนามัย สายคล้อง 3ชั้น ( Face Mask Earloop 3ply )

ขนาด 3.5x6.5 นิ้ว บรรจุ 50 ชิ้น/แพค

ผลิตโดยโรงงานได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์

และผ่านการทดสอบจากสถาบัน Nelson Laboratories

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอาหารและยา โรงงานอิเลคทรอนิกส์ และโรงพยาบา

ราคาสุดประหยัด xxxบาท (สั่งขั้นต่ำ 50,000ชิ้น)

 

 

SPECIFICATION OF PRODUCT

FACE MASK EARLOOP 3 PLY

 

Measurement of Finished face mask :

Mask : Length 175 mm. + - 1 mm. Width 95 mm. + - 1 mm.

Elastic : 180 mm. + - 1 mm. per each

Min WT. : 2.85 gm per piece

Color available : Blue, Green and White

Materials :

Front : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 14 G/m2

Middle : meltblown filter > 98% BFE non woven fabric 20 G/m2

Back : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 30 G/m2

Elastic composition : Latex string knit by filament

Nose wire : Aluminum wire covered PVC

Standard Packaging : 50 Pcs./Bag, 20 Bags/carton 50 Pcs./Box, 20 Boxes/carton

All material used are hypollergentic suitable for medical,hygiene industries and other uses 

 

 

YM-2.2 หน้ากากอนามัย สายคล้อง 2ชั้น ( Face mask Earloop 2ply )

 

ขนาด 3.5x6.5 นิ้ว บรรจุ 50 ชิ้น

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอาหารและยา โรงงานอิเลคทรอนิกส์ 


 

SPECIFICATION OF PRODUCT

FACE MASK EARLOOP 2 PLY

 

Measurement of Finished face mask :

Mask : Length 175 mm. + - 1 mm. Width 95 mm. + - 1 mm.

Elastic : 180 mm. + - 1 mm. per each

Color available : Blue, Green and White

Materials :

Front : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 14 G/m2

Back : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 30 G/m2

Elastic composition : Latex string knit by filament

Nose wire : Aluminum wire covered PVC

Standard Packaging : 50 Pcs./Bag, 20 Bags/carton 50 Pcs./Box, 20 Boxes/carton

All material used are hypollergentic suitable for medical,hygiene industries and other use

 

 

 

 

 YM-2.3 หน้ากากอนามัย สายคล้อง 1ชั้น ( Face Mask Earloop 1ply )

 

ขนาด 3.5x6.5 นิ้ว บรรจุ 50 ชิ้น/แพค

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอาหารและยา โรงงานอิเลคทรอนิกส์ 

 

 

SPECIFICATION OF PRODUCT

FACE MASK EARLOOP 1 PLY

Measurement of Finished face mask :

Mask : Length 175 mm. + - 1 mm. Width 95 mm. + - 1 mm.

Elastic : 180 mm. + - 1 mm. per each

Color available : White

Materials :

Front : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 40 G/m2

Elastic composition : Latex string knit by filament

Nose wire : Aluminum wire covered PVC

Standard Packaging : 50 Pcs./Bag, 20 Bags/carton 50 Pcs./Box, 20 Boxes/carton

All material used are hypollergentic suitable for medical,hygiene industries and other uses

 

 

 

 

 

 


YM-2.4 หน้ากากอนามัย 3ชั้น สายผูก ( Face Mask Tie-On 3ply )

ขออภัยสินค้าหมด

 

ขนาด 3.5x6.5 นิ้ว บรรจุ 50 ชิ้น/แพค

และผ่านการทดสอบจากสถาบัน Nelson Laboratories

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอาหารและยา โรงงานอิเลคทรอนิกส์ และโรงพยาบาล

 

 

 

SPECIFICATION OF PRODUCT

FACE MASK TIE-ON 3 PLY

 

 

Type of Manufacturing : Automatic Machine.

Main Characteristics : 3 Ply Tie-on very supple non-woven perfect finished touches , with 98%

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (BFE>98%) Inside sheet.

Measurement of Finished Face Mask :

Mask : Length 175 mm.+ - 2 mm. , Width 95 mm. + - 2 mm.,

Tie on Length : 900 mm. + - 2 mm. , Per each

Color Standard : Light Blue , Light Green , White

Materials :

Front : 100% polypropylene spunbond non-woven fabric 14 G/m2 , Length 175 mm.

Middle : Meltblown Filter > 98% BFE non-woven fabric 20 G/m2 , Length 175 mm.

Back : 100% polypropylene spunbond non-woven fabric 30 g/m2 , Length 200 mm.

Tie on Composition : 100% polypropylene spunbond non-woven fabric 40 g/m2 ,Width : 20 mm.

Length 1,800 mm.

Nose Wire : Aluminum Wire Covered PVC.

Packaging : 1,000 Pcs./Carton (50 Pcs./Box, 20 Boxes/Carton)

All material used are hypollergentic suitable for medical,hygiene industries and other uses

 

  

 

YM-2.5 หน้ากากอนามัย 4ชั้น สายคล้อง คาร์บอน ( Face Mask Earloop 4ply Carbon )

 

  ขนาด 3.5x6.5 นิ้ว บรรจุ 50 ชิ้น/แพค

 

ผลิตโดยโรงงานได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์

และผ่านการทดสอบจากสถาบัน Nelson Laboratories

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานอาหารและยา โรงงานอิเลคทรอนิกส์ และโรงพยาบาล

ราคาแพคละ xx บาท (50ชิ้น/แพค)

 


 

SPECIFICATION OF PRODUCT

FACE MASK EARLOOP 4 PLY

Measurement of Finished face mask :

Mask : Length 175 mm. + - 1 mm. Width 95 mm. + - 1 mm.

Elastic : 180 mm. + - 1 mm. per each

Color available : White

Materials :

Front : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 14 G/m2

Middle : meltblown filter > 98% BFE non woven fabric 20 G/m2

Middle2 : Carbon non woven fabric 20 G/m2

Back : 100% polypropylene spunbond non woven fabric 30 G/m2

Elastic composition : Latex string knit by filament

Nose wire : Aluminum wire covered PVC

Standard Packaging : 50 Pcs./Bag, 20 Bags/carton 50 Pcs./Box, 20 Boxes/carton

All material used are hypollergentic suitable for medical,hygiene industries and other uses

 

 

 

 

 หน้ากากกรองฝุ่น Dust Mask 3M

 

YM-3.1 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( Dust Mask 3M 8210 N95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก ป้องกันเชื้อไข้หวัดหรือเชื้อชีวภาพที่ปนเปื้อนในอากาศ

เหมาะสำหรับงานเจีย,งานบรรจุหีบห่อ,งานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 20ชิ้น/กล่อง

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

YM-3.2 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( 3M Dust Mask 8812 N95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก ป้องกันเชื้อไข้หวัดหรือเชื้อชีวภาพที่ปนเปื้อนในอากาศ

***เพิ่มลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟล"ระบายความร้อนได้ดี หายใจสะดวกกว่าเดิม

***เหมาะสำหรับงานเจีย,งานบรรจุหีบห่อ,งานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมที่อากาศร้อน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 10ชิ้น/กล่อง

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-3.3 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( 3M Dust Mask 8822 P2)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก ป้องกันเชื้อไข้หวัดหรือเชื้อชีวภาพที่ปนเปื้อนในอากาศ

***เพิ่มลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟล"ระบายความร้อนได้ดี หายใจสะดวกกว่าเดิม

***เหมาะสำหรับงานบัดกรี,งานหลอมโลหะ,งานเชื่อมโลหะ และงานหน้าเตาหลอม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 10ชิ้น/กล่อง 

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-3.4 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( 3M 8246 R95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก

***เพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ กรองกลิ่นสารเคมี

***เหมาะสำหรับงานที่มีกรดแก๊ส,งานชุบโลหะ,งานในห้องทดลองทางเคมี ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 20ชิ้น/กล่อง

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-3.5 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( 3M 8247 R95)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก 

***เพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ กรองกลิ่นสารเคมี

***เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย หรือสารตัวทำละลายเช่นงานพ่นสี ทาสี พ่นยาฆ่าแมลง ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 20ชิ้น/กล่อง

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

YM-3.6 หน้ากากกันฝุ่น 3M ( 3M 9913V P1)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก 

***เพิ่มชั้นถ่านกัมมันต์ กรองกลิ่นสารเคมี

***เพิ่มลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟล"ระบายความร้อนได้ดี หายใจสะดวกกว่าเดิม

***เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย หรือสารตัวทำละลายเช่นงานพ่นสี ทาสี พ่นยาฆ่าแมลง ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ 3M ป้อนกันอนุภาคขนาดเล็ก 0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดี

สวมใส่สบายน้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก ปกป้องยาวนาน ทนทานคุ้มค่า ราคาประหยัด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน N95 และ P2 ตามข้อตกลงของWTO (World Heath Organization)

บรรจุ 10ชิ้น/กล่อง

ราคาชิ้นละ xx บาท

 

 

 

 

 

 

 

YM-4.1 หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย 3M 7700K ( 3M 7700K)

 

ราคา 760 บาท

 

 

 

 

 

ราคาตลับกรอง 7001K-55 =  140.-/ชิ้น(10ชิ้น/กล่อง)

 

 

 

 

 

ราคาตลับกรอง 7001K-100 =  145.-/ชิ้น(10ชิ้น/กล่อง)

 

 

 

 

ราคาตลับกรอง 7007K-100 = 175.-/ชิ้น (10ชิ้น/กล่อง)

 

 

 

 

 

ราคา 7711 P2 แผ่นกรองอนุภาค = 45.-/แผ่น(100แผ่น/ถุง)

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 774 ฝาครอบแผ่นกรอง = 65.-/อัน(10อัน/ลัง)

 

 

 

 

 

 

 

YM-4.2 หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย 3M 3000K ( 3M 3000K)

 

ราคา 490 บาท

 

 

 

 

ราคาตลับกรอง3301K-100 = 165.-/ชิ้น

ราคาตลับกรอง3303K-100 = 230.-/ชิ้น

 

 

 

 

ราคาตลับกรอง3311K-55 = 185.-/ชิ้น
 
ราคาตลับกรอง3311K-100 = 240.-/ชิ้น

 

 

 

 

 

หน้ากากป้องกันกลิ่นและสารพิษในอากาศ

YAMADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไส้กรองกลิ่นและสารพิษในอากาศ

RC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ากากซิลิโคนป้องกันกลิ่นและสารพิษในอากาศ

YAMADA

 

ไส้กรองกลิ่นและสารพิษในอากาศ

 

 

 

 

 

 

หน้ากากหนีไปฉุกเฉิน

YAMADA

 

 

 

 

 

 

ส่งรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านต้องการ  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD)

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices) article
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Eye and face protection devices) article
อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices) article
อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Body protection devices) article
อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection devices) article
อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection devices) article
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall protection divices) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
หมวดหมู่สินค้าของเรา
dot
bulletลงประกาศซื้อ-ขายฟรี
bulletอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Protection Devices)
bulletเคมีภัณฑ์ (Chemical Products)
bulletสินค้าสำหรับโรงงาน(Products for the factory)
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot


facebook
หน้ากากอนามัย
เอี๊ยมพีวีซี
ถุงมือแพทย์
ืถุงมือยางไนไตรสีฟ้า
เข็มขัดพยุงหลัง
รองเท้าบูท


Copyright © 2011 All Rights Reserved.